วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


 แจกันดอกไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันราชาภิเษก ณ วังไกลกังวล


แจกันดอกไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันราชาภิเษก ณ วังไกลกังวล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น